днес, 20 октомври 2020

Условия за ползване

Използвайки този уебсайт вие приемате следните условия:

Вашият достъп до и използването на уебсайта Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com (Сайта) се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

Собственост над съдържанието
Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения ("Съдържание") са собственост на Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com или други организации, информация за чиито събития се публикува на сайта.

Дискретност на личната информацияза потребителите на сайта
Каквато и да е лична информация (напр. вашето име или e-mail адрес), която изпращате на Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com чрез електронна поща, Skype или по друг начин ще бъде използвана от „За децата днес“ в съответствие с изискванията за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който публикувате самостоятелно чрез онлайн формата за коментари, се смятат за неконфиденциални.

Без гаранции за съдържанието
Цялото съдържание на Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com  подлежи на периодични промени и се предоставя такова, каквото е, без гаранция от какъвто и да е вид - изразена или подразбираща се, включваща, косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост, и други.

Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com не гарантира и не поема отговорност, че Съдържанието е правилно, пълно или актуално, въпреки, че се нейните служители или управители, се стремят да поддържа публикуваната информация за събития и организатори в актуално състояние. Възможни са промени в датите и часовете на събитията, мястото на провежданеи други подобни, които промени са извън отговорността на Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com.  

Във връзка с каквито и да са дискусии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com  не поема никаква отговорност, породена от коментари и материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона, когато материалът се намира на такова място в сайта. Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com ще премахва такива коментари.

Ограничения на отговорността за съдържанието
Използването на сайта е изцяло на ваш риск. Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com и нейните служители или управители, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, не са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат.

Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.  Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Промяна на Условията
Програма „За децата днес“ www.zadecatadnes.com може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Последна актуализация на Условията: 23 май 2013 г.