днес, 24 ноември 2020

Реклама

В случай, че се интерсувата от възможностите за реклама на Вашите услуги или продукти на страниците на www.zadecatadnes.com, можете да изпратите запитване и ние ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за възможнте позиции, формати и цени.


Рекламни позиции


 Рекламни позиции 1


Рекламни позиции 2


Разположение в сайта


Рекламни позиции 3


Запитвания за реклама:


E-mail: reklama@zadecatadnes.com  

Телефон: 0884 56 36 35